Wygrywaj na luuuuuuzie...

6 x

zestaw
odjazdowy
za 4 000 zł*

Namiot z paczką czipsów

8 x

dziennie
zestaw na luzie**

8 x

dziennie
zestaw na luzie**

Leżak z paletkami

6 x

zestaw
odjazdowy
za 4 000 zł*

* Losowania nagrody tygodniowej (zestaw odjazdowy) odbędą się w dniach: 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06.19 r. Skład zestawów określa regulamin. Wizualizacja nagród ma charakter pogladowy.

** Losowania nagród dziennych (zestawy na luzie) odbędą się w każdy dzień roboczy od 30.04.2019 r. do 03.06.2019 r. (łącznie 23 losowania). Skład zestawów określa regulamin. Wizualizacja nagród ma charakter pogladowy.

Duży czips Monstermunch
Mały czips Monstermunch

Zasady Loterii

 • W terminie 25.03 – 31.05.2019 r. kup dowolną paczkę Monster Munch i zachowaj paragon.
 • Zarejestruj paragon wypełniając formularz.
 • Poczuj ducha nagród!
 • Skład zestawów określa regulamin loterii.
Duży czips Monstermunch Monster Munch paczka czpisów
Duży czips Monstermunch

Zarejestruj paragon

 • Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k. Poznania (ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, kontakt e-mail: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl, kontakt do inspektora ochrony danych: e- mail: iod@lbsnacks.pl) jest administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w zgłoszeniu do Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii w zakresie umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, losowego przyznania nagród i poinformowania o zwycięstwie (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach organizatorowi Loterii – Kropka Bordo sp. z o.o. („Organizator”).
 • Organizator Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, kontakt: tel.: 22 651-77-20, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@kropkabordo.pl) jest administratorem moich danych osobowych:
  1. dla celów rozpatrywania moich reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a jeśli zostanę Zwycięzcą Loterii, to także:
  2. dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii w zakresie weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu Loterii do otrzymania nagrody oraz w zakresie wydania nagrody (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych art. 20 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. dla celów wykonywania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody, obowiązków sprawozdawczych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Organizator będzie udostępniał moje dane osobom i podmiotom współpracującym przy organizacji Loterii.
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeśli zostanę zwycięzcą Loterii - także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości.
 • Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Mam prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: monstermunch@kropkabordo.pl lub w formie pisemnej na adres: Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa.
 • Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody.
 • Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Dane osobowe w Loterii nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
Poczuj ducha leniucha hasło reklamowe

Laureaci

  Namiot z paczką czipsów

  nagroda tygodnia

  zestaw odjazdowy
  za 4 000 zł*

  Duży czips Monstermunch

  nagrody dzienne

  zestaw na luzie**

  Leżak z paletkami

  nagrody dzienne

  zestaw na luzie**

  Mały czips Monstermunch

  Abyśmy mogli przekazać Ci strasznie fajną nagrodę
  – wypełnij i odeślij Oświadczenie Zwycięzcy.

  Aby wziąć udział w Loterii zapoznaj się z pełną wersją regulaminu.

  × Jak znaleźc paragon przykład

  Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.