Pobieram ...
Menu

Zrób sobie wakacje od domu i wygrywaj

co tydzień*

4000 voucher
na dowolny hotel

KAŻDEGO DNIA**

podwójne bilety do sieci kin
Cinema city na filmy 2d
lub
50 na e-kartach
prezentowych
empik

* Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 07.09.2018 r. do dnia 08.11.2018 r.

** Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 07.09.2018 r. do dnia 14.02.2019 r.

Zasady loterii

KUP PACZKĘ
MONSTER MUNCH 07.09. – 08.11.2018 r.

zarejestruj
paragon uzupełniając formularz

I wygrywaj strrrasznie fajne nagrody

Zarejestruj paragon

Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k. Poznania (ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, kontakt e-mail: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@lbsnacks.pl) jest administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w zgłoszeniu do Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii w zakresie umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, losowego przyznania nagród i poinformowania o zwycięstwie (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach organizatorowi Loterii – Kropka Bordo sp. z o.o. („Organizator”).

Organizator Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, kontakt: tel.: 22 651-77-20, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@kropkabordo.pl) jest administratorem moich danych osobowych:

dla celów rozpatrywania moich reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);a jeśli zostanę Zwycięzcą Loterii, to także:


dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii w zakresie weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu Loterii do otrzymania nagrody oraz w zakresie wydania nagrody (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych art. 20 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

dla celów wykonywania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody, obowiązków sprawozdawczych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Organizator będzie udostępniał moje dane osobom i podmiotom współpracującym przy organizacji Loterii.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeśli zostanę zwycięzcą Loterii - także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości.

Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Mam prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: loteria@kropkabordo.pl lub w formie pisemnej na adres: Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa.

Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

Rozwiń pola eksloatacji

Laureaci

nagroda tygodnia


nagrody dzienne

data Podwójny e-bilet do sieci kin Cinema City na film 2D 50 zł e-kod na zakupy do Empik Online
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
12 maja 2017 - poniedziałek
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Piotr S. Warszawa
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom
 • Michał G. Bytom

Abyśmy mogli przekazać Ci strrrrrasznie fajną nagrodę – wypełnij i odeślij Oświadczenie Zwycięzcy. Formularz Oświadczenia do pobrania poniżej:

Oświadczenie Zwycięzcy

Regulamin

Aby wziąć udział w Loterii „Zamień fotel na hotel” zapoznaj się z pełną wersją regulaminu.

Regulamin Loterii