NAGRODY

nagroda główna*
1 x lustrzanka
nikon d5300

8 x aparat
fujifilm instax
mini 9**

każdego dnia***
4 nagrody do wyboru:

1x Foto-Ramka, 1x Foto-Kalendarz,
1x Foto-Magnesy 9 szt., 1x Foto-Zestaw 24 szt.

* Zwycięzca nagrody głównej zostanie wybrany spośród zwycięzców nagród tygodnia dnia 24.11.2017 r.

** Nagrody Tygodnia przyznawane 8 razy w ciągu trwania konkursu.

*** W każdym dniu roboczym w okresie 02.10-24.11.2017 r. wybieranych będzie 4 zwycięzców.

Wizualizacja nagród ma charakter poglądowy. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na tertorium RP. W konkursie nie można uczestniczyć na podstawie faktury VAT. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie, dostępnym na www.monstermunch.pl. Przed wzięciem udziału w konkursie należy zapoznać się z regulaminem. Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo. Organizatorem konkursu jest H7 sp. z o.o., ul. Klin 17/2, 60-602 Poznań.

W terminie 04.09. - 23.11.2017 r. kup paczkę MONSTER MUNCH. Wykonaj zadanie konkursowe i zarejestruj paragon. ZACHOWAJ PARAGON!

Zasady konkursu

Kup paczkę Monster Munch w terminie 04.09. - 23.11.2017 i zrób zdjęcie strasznie zabawnej miny

Zarejestruj zgłoszenie - opublikuj zdjęcie, podaj nr paragonu oraz uzupełnij dane w formularzu

Wygrywaj strrrasznie fajne nagrody

zarejestruj zgłoszenie

Zgodnie z Regulaminem zdjęcie może zawierać wizerunek tylko i wyłącznie pełnoletniej osoby dokonującej zgłoszenia, biorącej udział w Konkursie. Nie wybrano pliku Wymagane zdjęcie o wymiarach 1920x1080px

Zgodnie z Regulaminem udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity z dnia 09 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), tj. w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Zdjęcie może zawierać wizerunek tylko i wyłącznie osoby dokonującej zgłoszenia, biorącej udział w Konkursie.

Zgodnie z §5 pkt. 4 Regulaminu:

Przesłanie Zdjęcia przez Uczestnika jest jednoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie ze Zdjęcia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania polach eksploatacji, w tym, w szczególności:

  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. wielokrotne publiczne wystawienie,
  5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Rozwiń pola eksploatacji

Laureaci

nagroda tygodnia 02.10-06.10
aparat
fujifilm instax
mini**
Lustrzanka
NIKON D5300
 

Laureaci Tygodnia wybierani są spośród Laureatów Nagród Dziennych.

Regulamin

Aby wziąć udział w Konkursie pt. „Zabawa aż strach” zapoznaj się z pełną wersją regulaminu.

regulamin pdf